Fotproblemer

Fotterapeuten er en autorisert helsearbeider som behandler, forebygger og veileder, i tillegg til å stimulere pasientene/kundene til aktivitet og fremme fothelse. Føttene våre er utsatt for store belastninger i hverdagen, og flere faktorer har stor betydning for føttenes helsetilstand. Skoenes utforming påvirker hvordan vi beveger oss og ulike sykdommer kan virke inn på fothelsen vår.

De senere årene har vi sett økt forskningsinnsats på belastningsskader og særlig på skoens påvirkning på det gående mennesket. Fotterapeuten har kunnskap og ferdigheter innen anatomi, fysiologi, biomekanikk, hud- og negllidelser samt sykdomslære. Vi kjenner også til hvordan ulike typer sko og underlag påvirker kroppens bevegelses- og støtdempingsapparat.

Videre i nedtrekksmenyen kan du lese om ulike typer fotproblemer, eller ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp eller har spørsmål du ikke finner svar på her.

Bilderesultater for fotterapi