Fotterapi

På Heimdal Hud og Fotklinikk møter du Autoriserte Fotterapeuter med bred erfaring og oppdatert kompetanse på føtter og ulike fotproblemer. Ikke alle er like godt kjent med forskjellen på fotterapeuter og fotpleiere, så her følger en liten avklaring slik at du som kunde skal kunne orientere deg.

Fotterapeuter har offentlig godkjent helsefagutdanning, er autorisert helsepersonell, og omfattes av helsepersonelloven.  Ettersom fotterapeuter omfattes av en offentlig autorisasjonsordning, så må vi oppfylle ulike lovkrav til blant annet journalføring og faglig oppdatering på lik linje med annet autorisert helsepersonell. Fotterapeuter leverer altså en lovregulert helsetjeneste, og vi samarbeider tverrfaglig med annet helsepersonell ved behov.

Fotpleiere, derimot, har ingen beskyttet tittel, regnes som alternative behandlere, og leverer ikke en helsetjeneste. Hvem som helst kan i teorien kalle seg fotpleier, uavhengig av kompetanse.

I tillegg til forskjellen i utdanning og kompetanse, så har den juridiske forskjellen betydning. Steller du føttene hos en fotpleier, så vil du ikke ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning dersom det skulle skje et uhell i behandlingen. Behandles du hos en fotpleier har du heller ikke de lovfestede rettighetene som pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter som behandles hos en fotterapeut.

For å gjøre det litt mer tydelig hva vi fotterapeuter har kompetanse på, så følger her en liten oversikt over ulike fotproblemer vi jobber mye med:

 • Nedgrodde og inngrodde negler: Fotterapeuter gjennomfører neglekorrigering hos pasienter med negleproblemer. Dette som et alternativ til kirurgi.
 • Ortonyxi: Bøylebehandling eller korrigering med podofix og lignende metoder for å rette opp neglen.
 • Sår/ulcus under negl: Fotterapeuter gjennomfører neglerekonstruksjon, som er en omfattende prosess med tett oppfølging. Her samarbeider fotterapeuten også med annet helsepersonell i forhold til sår-problematikk ved behov.
 • Liktorner: Fotterapeuten beskjærer fortykket hard hud og eventuelt avlaster området, eller det tilpasses ortoser i silikon eller såler for å flytte trykkbelastningen.
 • Hyperkeratose: Fotterapeuten beskjærer også her, og ser på fot, trykk og feilbelastninger for å finne årsaken til problematikken.
 • Sopp i hud og negl: Fotterapeuten sliper ned fortykket negl og hud, gir råd, veiledning og behandler dette, eventuelt i samarbeide med lege.
 • Hudsprekker på foten: Fotterapeuten bruker behandlingsmetoder som fissur-fres eller skalpell samt ulike produkter.
 • Fotvorter: Fotterapeuten har ulike behandlingsmetoder, det kan være zapper, frysing eller verrutopbehandling som kan brukes av fotterapeut og lege.
 • Psoriasis/eksem: Fotterapeuten behandler, gir råd og veiledning. Samarbeider med lege/hudlege ved behov.
 • Revmatisme: Fotterapeuten har også her en svært viktig jobb inn mot denne pasientgruppen. Mange får deformiteter i foten, noe som igjen fører til hard hud. Avlastning og tradisjonell fotterapi-behandling blir en av de viktigste oppgavene i forhold til denne gruppen.
 • Kreft: Etter cellegift er det flere som får kroniske smertetilstander eller nummenhet i føttene, da endene på nervetrådene kan bli skadet under cellegift-behandling. I tillegg er det en del som får negleforandringer, og her er fotterapeuten sentral i forebygging og behandling av negle-problematikk.
 • Diabetes: Fotterapeuter med diabetes kompetanse (videreutdanning fra USN) har en helt spesiell rolle i forhold til denne pasientgruppen da sykdommen ofte over tid går ut over sirkulasjonen særlig i føttene. Her blir det tverrfaglige samarbeidet svært viktig, og denne pasientgruppen er regelmessig til kontroll og behandling hos fotterapeuter, som har unik kompetanse på avlastningsmetoder på sår for å forebygge amputasjoner. Metodene er nå omtalt som anbefalt behandling i de nye nasjonale retningslinjene for diabetes.
 • Opplever du diffuse smerter når du går eller står, eller kjenner på ubehag i bena og fotens muskler, sener, eller knokler og ledd, så har vi kunnskap til å kunne hjelpe deg.

I tillegg foretar vi selvfølgelig ordinært stell av hud og negler, og som kunde er du da trygg på at selv om du kanskje ikke har de største plagene med føttene, så har du like fullt de samme rettighetene som om du var en pasient. Utover dette kan du også være sikker på at føttene dine blir tatt godt vare på av autorisert helsepersonell med unik kompetanse og erfaring, helsefaglig så vell som estetisk.

Får føttene dine den oppmerksomhet de fortjener? Friske føtter er nødvendig for å leve et aktivt liv. Likevel viser undersøkelser at over halvparten av alle eldre har smerter i føttene, og at svært mange unge sliter med belastningssmerter som kan skyldes feilstillinger i knokler og ledd. Fotproblemer er vanlig og mange oppfatter det som en naturlig del av livet – unge som eldre. Slik behøver det ikke være – la våre fotterapeuter hjelpe deg. Føttene dine fortjener det!

Fotbehandlinger

Standard Fotterapi
60 min

Terapeutisk behandling av hud og negler, inkl. fotbad og massasje av føttene (Vår vanligste behandling).


Bestill

Utvidet Fotterapi
90 min

Som standard fotterapi , men utvidet tid. Bestilles ved omfattende hud/neglproblematikk, eller hvis det ønskes peeling og drenerende/sirkulasjonsøkende massasje av fot og legg som tillegg til behandling.

Bestill

Konsultasjon ved muskel- og skjelettplager
30 min

Terapeutisk konsultasjon ved diffuse smerter i fotens muskler og skjelett. NB! ta med de skoene som brukes oftest og/eller fører til plager.

Bestill

Fotterapi Punktbehandling
30 min

Lokal terapeutisk behandling av spesifikt fotproblem, som inngrodd negl, liktorn, fotvorter, etc.


Bestill

Klipp og stell av negler
30 min

Enkel klipp og stell av negler og neglebånd.

Bestill

Spabehandling av fot og legg
30 min

Peeling, fotbad og drenerende / sirkulasjonsøkende massasje av fot og legg

Bestill