Bedre helse ved riktig gange

Å gå riktig er en komplisert og sammensatt biomekanisk koordinasjon som vi utvikler fra spedbarn til voksen. Når vi går utsetter vi hælen for et trykk på 1,6 ganger kroppsvekten – et trykk som forplanter seg videre og som over tid kan føre til belastningslidelser langs hele aksen fra foten gjennom ankel, kne, hofte, rygg og til nakken og hode. Den biologiske utviklingen av det gående mennesket har derimot tatt høyde for dette, og utstyrt oss med et finurlig system for støtdemping. Denne støtdempingen forutsetter derimot at vi går riktig for å kunne fungere optimalt.

Hvordan gå riktig – slik at vi reduserer belastningen på ankel, kne, hofte, korsrygg og nakke?

Kunsten er kort fortalt å gå med lange nok steg, rulle godt over foten og sparke fra med stortåa. Så enkelt, men likevel så vanskelig.

Når vi går riktig, så pendler svingbenet frem og foten møter bakken godt bak og litt på utsiden av hælen med stortåen pekende til værs og helst med så stor vinkel som 30° mellom fotsålen og underlaget. Ideelt sett bør også foten ha en vinkel ut fra fartsretningen på omtrent 15°, altså litt ut til siden. Foten ruller nå videre fremover med mest belastning på utsiden av fotsålen frem til foten er omtrent rett under oss og vi har full vekt på denne. Når vi nå ruller videre fremover på foten så flyttes belastningen over mot innsiden og vi avvikler steget ut stortåen. Denne vridningen av belastning fra utside til innside av foten når vi går kaller vi for torsjon. På bildet til høyre kan du se «den røde linjen», hvordan trykket flytter seg fra utsiden av hælen til innsiden og ut stortåen, en nokså ideell stegavvikling. Stegavviklingen påvirkes derimot av sko, feilstillinger, smerter og underlaget vi går på. Neste gang du selv er ute og går, legg merke til hvordan din stegavvikling er. Avvikler du ut stortåen, eller kanskje ut på tå nr. 3-4, eller mer på innsiden av stortåen?

Bilderesultater for avvikling i foten

I frasparket skal hælen løftes godt og vinkelen mellom foten og underlaget bør være minst 70° før stortåas grunnledd forlater underlaget. Det som skjer nå vi går riktig, og ruller godt over foten fra bak på hælen og frem til tuppen av stortåa, er at mye av trykket sendes fremover og ut gjennom foten. Det resterende trykket, som nå er kraftig redusert, sendes nå opp gjennom ankel, legg, kne og lårbein til hofta. Kroppen har derimot en løsning for dette også!

Hva skal vi ha fokus på, for å få til å gå riktig?

Fokuset ditt skal være på armene. På en naturlig og ledig pendling med armene som harmonerer med stegene. Når vi pendler med armene så setter vi hele dette biomekaniske apparatet i gang. En kan også si at det er armene som styrer bena, og ikke omvendt. Sett armene i bevegelse, fra skuldra og ned, og se hva som skjer – jo større pendel, jo lengre og raskere skritt. I tillegg setter du i gang noe viktig i hofta. Så dropp håndveska og mobilen, og ha hunden festet til et hoftebelte. Slipp armene fri!

Hva skjer i hofta når vi går riktig?

Når vi går riktig, så går vi med lange steg og god pendling med armene fra skuldre og ned. Hva som er et langt nok steg er likevel relativt da vi er forskjellig bygd, med ulike benlengde og så videre. Det er derimot vinkelen mellom fotsålen og underlaget når foten møter og forlater underlaget som er avgjørende for hva som er langt nok. Og går vi med lange nok steg, pendler godt med armene, så skjer det noe i hofta. Den begynner å rotere, og hofta og ryggen beveger seg motsatt av hverandre. Foten som pendler fremover, drar hoftekammen sin med seg. Den motsatte hoftekammen «holdes samtidig igjen» av foten som ennå ikke har forlatt underlaget. Vi kaller dette for hoftas horisontale bevegelse. Samtidig med at dette skjer, så har vi også en vertikal bevegelse, ved at hoftekammene beveger seg opp og ned.

Bilderesultater for avvikling i foten
Bilderesultater for ganganalyse

Til sammen fører riktig gange til en musikalsk 8-talls rotasjon i hofta som omgjør kraften som sendes opp gjennom benet til bevegelsesenergi som igjen bistår i både ben- og armpendling. Vi går rett og slett mer energiøkonomisk! I tillegg smøres alle bevegelige ledd og mobiliteten i fot, ben, hofte og korsrygg holdes ved like – en forutsetning for et aktivt liv på to ben!

Synes du dette var vanskelig, eller føler du at føttene ikke helt lar seg styre sånn som du vil? Da kan det kan hende at skoene motvirker deg, eller at fotstillingen din gjør det vanskelig. Det kan eksempelvis også skylde at grunnleddet til stortåa er for stivt. Ta kontakt eller stikk innom, så ser vi om det er noe vi kan hjelpe deg med!