Skorelaterte hudproblemer på føttene

Svært mange problemer med huden på føttene er skorelaterte. Det betyr at trykk fra sko er årsaken. Her kan du få litt informasjon om tre vanlige skorelaterte fotproblemer som vi kan hjelpe deg med å bli kvitt: Hard hud, liktorner, og fissurer/sprekker i huden.

Hard hud

Hard hud (kallositeter eller hyperplasi, hyperkeratose/hudtræler) er unormal og økt cellevekst i overhuden som ofte skyldes trykk eller friksjon. Kallositeter dannes som avlastning eller beskyttelse av knokler, og er for så vidt et godartet fenomen som likefult og ofte indikerer en feilbelastning og/eller feilstilling. Det finnes ulike typer kallositeter. Harde massive kallositeter, harde glassaktige kallositeter, kallositeter på tørr og følsom hud, kallositeter hos personer med eksem og psoriasis, og fuktige kallositeter.

Det er vanlig å se kallositeter på delene av foten som berører underlaget når vi går, men problemet oppstår når kallosistene blir asymmetriske eller hvis de indikerer en feilstilling eller er smertefulle. Kallositeter oppstår vanligvis på og rundt hælen, langs lateralsiden (utsiden) av foten, framfoten, medialt (innsiden) på grunnleddene, dorsalt (oppå) på tærne, interdigitalt (mellom tærne) og på pulpa (tåtuppen).

Liktorn

Liktorner, eller torner, er en annen form for skorelaterte hudproblemer, og kjennetegnes ved at at det dannes kjegleformede træler av forhornet hud som sitter som «spikret» ned i hudvevet (ofte i forbindelse med langvarige kallositeter) og gir lokal irritasjon/smerte. Torner kan dermed være svært smertefulle å gå på. Som kallositeter er også torner et symptom på et underliggende problem. Fotterapien grupperer torner i 9 ulike typer:

Hard torn (clavus durus)

Oppstår vanligvis i trykk- eller friksjonsutsatte punkt, ofte i forbindelse med kallositeter. Gir intens stikkende smerte.

Hard torn mellom tærne (clavus durus interdigitalis)

Oppstår mellom tærne i allerede eksisterende kallositeter.

Bløt torn (clavus mollis)

Oppstår bare på intertriginøs hud (der hud møter hud), og på føttene betyr dette mellom tærne, gjerne mellom 4. og 5. tå, og har en bløt konsistens. Karakteristisk gråhvit og seig ringformet krans av hornceller med tynn væskefylt hinne i midten. Ingen tydelig kjerne. Ofte smertefull og kan føre til problemer med gangavvikling. Skyldes skoens oppbygging, tåstilling eller gangavvikling der lilletåen blir presset mot tå nummer 4.

Torn med blodkar (clavus vascularis)

Dette er dype torner som går ned i lærhuden og infiltreres av blodkar derifra. Ofte har tornene vedvart en stund og området blitt utsatt for trykk over tid. Årsaken kan være sirkulasjonsforstyrringer, frostskader og feilbehandlede torner i tillegg til trykk, friksjon og sko. Oppstår ofte på grunnleddene eller på pulpa.

Torn med blodkar og nerver (clavus nevrovascularis)

Som clavus vascularis, men i tillegg infiltrerte og forstørrede nervetråder. Huden rundt tornen er ofte tynn og fuktig, og ofte er en underliggende helsetilstand medvirkende årsak, som nedsatt sirkulasjon og nervelidelser. Diabetikere er særlig utsatt. Det kan også oppstå i forbindelse med stoffskifteendringer og overgangsalderen (klimakteriet).

Små kuleformede torner (clavus milliares)

Disse tornene oppleves sjelden smertefulle, og de kan være så små at man ikke merker dem.  

Torn under neglen (clavus subungualis)

Torner under neglen kan være smertefulle, uten at det er så enkelt å identifisere at smerten skyldes en torn. Årsak kan være bruk av spisse sko, lav tåhette eller hardt overlær.

Torn ved siden av neglen (clavus perungualis)

Dette oppstår gjerne i forbindelse med kallosisteter ved neglen/neglefalsen. Samme årsaksbilde som clavus subungualis.

Fissurer /hudsprekker

Tørr hud og fissurer, eller rifter/sprekker i huden regnes som et skorelatert hudproblem som i tillegg kan ha en patologisk årsakssammenheng. Eksempelvis kan eksem, psoriasis, diabetes og nedsatt svettesekresjon gi tørr hud. Rifter og sprekker oppstår gjerne i kallositeter, der huden er tynn og tørr, eller i overgangen mellom kallositeter og normal hud fordi elastisiteten i huden blir svekket ved kallositetene. Sjansen for dette øker betraktelig hvis huden i tillegg er tørr. Sprekkene i huden kan bli dype og smertefulle hvis det ikke behandles. I tillegg kan de bli infisert og betent, spesielt hvis klimaet er fuktig. Årsakssammenhengen innebærer ofte sko med konkavitet i hælen, innersåler som gir mye friksjon eller for smale/korte sko.

Kjenner du igjen noe av dette? Ta kontakt, og vi hjelper deg å bli kvitt problemet!